Sídlo firmy v Praze již dnes od 149 Kč / měsíčně

Sídlem v Praze nezískáte jen prestižní adresu na Praze 1, 2, 8, 9 a Praze - Západ ale získáte také větší důvěryhodnost společnosti při výběrových řízení.

virtuální kancelář

Sídlo firmy Praha

Sídlo společnosti je základní podmínka pro zápis firmy do obchodního rejstříku. Bez sídla nemůže žádný podnikatel zahájit provoz své firmy. Ne každý ale má možnost či zájem umístit sídlo společnosti na své vlastní adrese - ať už jde o adresu provozovny, kanceláře, domu nebo bytu. Pro takové podnikatele máme službu poskytnutí sídla společnosti. Mezi adresami, které můžeme podnikatelům poskytnout, jsou samozřejmě nejprestižnější a nejvýhodnější adresy umístěné v hlavním městě Praze.

Proč je adresa sídla firmy v Praze výhodná?

Využitím naší služby poskytnutí sídla firmy v Praze získá podnikatel pro svou firmu atraktivní a prestižní adresu sídla společnosti v hlavním městě Praha. Podnikatel tím zlepší podnikatelskou image své společnosti, adresa v hlavním městě zapůsobí na obchodní partnery nebo na potenciální klienty jistě důvěryhodněji, než adresa umístěná do malé obce. Sídlo firmy v Praze poskytne podnikateli dostatečnou míru anonymity, tím může odstranit případnou závist sousedů na malém městě nebo vesnici. Pokud podnikatel nepotřebuje ke své praxi trvale udržovat kancelář v provozu, není nucen platit za její trvalý fyzický pronájem a využitím služby poskytnutí sídla společnosti v Praze spolu se službami virtuální kanceláře může podstatně snížit své finanční náklady na administrativu. V neposlední řadě umístění sídla do Prahy sníží pravděpodobnost nahodilých kontrol ze strany finančních a jiných správních úřadů.

Sídlo firmy v Praze neznamená pro podnikatele nutnost přestěhovat fyzicky své kanceláře nebo provozovny do Prahy, naopak. Sídlo firmy v Praze je pouze sídlem virtuálním, podnikatel může pokračovat ve své faktické činnosti na původní adrese nebo může i firmu libovolně stěhovat, aniž musí úředně měnit její sídlo.

Využije-li však podnikatel současně se službou poskytnutí sídla v Praze i naši službu virtuální kanceláře, může si pro svá jednání s klienty, obchodní schůzky nebo pro reprezentativní účely na adrese svého sídla krátkodobě pronajmout vhodné reprezentativní jednací místnosti.

Je to legální?

Služba poskytnutí sídla je naprosto legální. Tuto praxi umožňuje novela občanského zákoníku z roku 2009, tzv. euronovela. Firmy v souladu s touto novelou mohou úplně legálně mít tzv. virtuální sídlo či virtuální kancelář, ačkoli se společnost na této adrese fyzicky nezdržuje. Souvisí to se svobodou podnikání a usazování firem po celé Evropské Unii.

Služba poskytnutí sídla firmy v Praze je vhodná pro takové klienty, kteří:

 • chtějí snížit své náklady na provoz kanceláře, zejména za její pronájem, a to až o deseti tisíce korun ročně
 • nemají možnost nebo nechtějí koupit nebo pronajmout vlastní kancelář firmy
 • vyžadují profesionální firemní image a tomu odpovídající adresu společnosti
 • mají v plánu krátkodobý podnikatelský projekt
 • chtějí využít služby virtuální kanceláře

Jaké služby zahrnuje sídlo firmy a virtuální kancelář??

 • Reprezentativní registrační sídlo a obchodní adresa firmy
 • Hlavička firmy na domě či v jeho vnitřních prostorách
 • Možnost nechat zapsat adresu sídla jako sídlo společnosti v obchodním rejstříku
 • Přebírání došlé pošty včetně oznámení emailem s možnostmi vyzvednutí přímo v kanceláři po předchozím sjednání termínu
 • Dosílka: V souladu s poměrně novou úpravou doručování dle OSŘ se doporučuje všem klientům zřídit si u České pošty dosílku všech poštovních zásilek na adresu podle jejich výběru. Tuto službu si klienti aktivují na své poště a mají ji zřízenu po celou dobu poskytnutí sídla, cena dosílky je 100,- Kč měsíčně a hradí se přímo České poště. Výhodou je, že veškeré doporučené dopisy i dopisy do vlastních rukou jim chodí přímo na místní poštu či do jejich domovní schránky.
 • V případě, že klient nemá zájem o výše zmíněnou dosílku, zajistíme přebírání a přeposílání jejich pošty přímo, anebo její scanování a zasílání emailem, to vše v rámci služby virtuální kanceláře
 • Příjem telefonních vzkazů a jejich předávání na email klienta
 • Pronájem krátkodobých kanceláří či zasedacích místností na adresách virtuální kanceláře či virtuálního sídla


Chcete více informací na téma sídlo firmy Praha? Čtěte více zde.


Sídlo firmy v Praze

Sídlo společnosti je základní podmínka pro zápis firmy do obchodního rejstříku. Bez sídla nemůže žádný podnikatel zahájit provoz své firmy.

picture1 Číst více

Reade made společnosti

Ready made společnost je nová hotová firma na prodej. Je to společnost, která byla založena výhradně za účelem jejího převedení na koncového klienta.

picture1 Číst více

Offshore společnosti

Offshore společnost je zahraniční společnost se sídlem v zemi - tzv. daňovém ráji, kde je výrazně nižší daňový systém. Zemí, která je označovaná jako daňový ráj je Seychelská republika.

picture1 Číst více

Zajímavosti

Co vás zajímá o ready made společnostech

Ready made čili předzaložená společnost je společnost registrovaná obchodním soudem, která je určena pouze k jejímu prodeji novému podnikateli. Založení ready made společnosti má jediný důvod, a to převod této ready made firmy na nového majitele.

Hlavním důvodem existence a vzniku tzv. ready made společností je potřeba začínajícího podnikatele odstartovat své podnikání rychle, pod novou firmou a bez zbytečné finanční zátěže v podobě splacení základního kapitálu. Ready made společnost nikdy nevyvíjela žádnou obchodní činnost, je již zapsána v obchodním rejstříku, má svoje IČO, má nulovou ekonomickou a účetní historii, proto dáváme 100% garanci její bezdlužnosti.

Prodej ready made společností tak nabízí zajímavou alternativu k založení společnosti ať již prostřednictvím specializované firmy či vlastními silami. Zásadní výhodou ready made společností určené na prodej je rychlost a dostupnost koupě firmy. Nákup ready made společnosti je nejvyužívanější způsob pořízení firmy v ČR.