Sídlo firmy v Praze již dnes od 149 Kč / měsíčně

Sídlem v Praze nezískáte jen prestižní adresu na Praze 1, 2, 8, 9 a Praze - Západ ale získáte také větší důvěryhodnost společnosti při výběrových řízení.

Offshore společnosti

Zakládání offshore společností, daňové ráje

 • Zvýšení anonymity vlastnictví - skrytí vlastnictví může být v dnešní době užitečné z mnoha různých důvodů. Offshore firmy poskytuje ideální prostředek k tomuto cíli
 • Ochrana majetku -ochrana majetku je pro úspěšné podnikatele velmi důležitý aspekt, který se dá vyřešit pomocí offshore společností
 • Daňová optimalizace - mezinárodní prvek optimalizace daňové zátěže při využití vhodně nastavené mezinárodní firemní struktury
 • Mezinárodní obchod a služby - potřeba využité offshore firmy v mezinárodním obchodě se zbožím či službami je velmi aktuální a výhodná
 • Duševní vlastnictví - offshore společnost jako vlastník nehmotného majetku je velmi účinný model pro daňovou optimalizaci
 • Registrace lodí a plavidel - offshore společnost jako stát vlajky lodě či plavidla Vám umožní snížit jednotlivé platby za jejich registraci a provozování.
 • Úvěry a půjčky - mezinárodní financování soukromých i podnikatelských potřeb s efektivním zdaněním kapitálových příjmů.

Offshore společnosti se nehodí

 • Obecně pro klienty, u kterých je podezření z praní špinavých peněz, a to z důvodu mezinárodní spolupráci v této oblasti, ve které je zapojena i většina offshore států - daňových rájů
 • V případech, ve kterých odběratelé (klienti) společnosti jsou z tuzemska a jsou to zpravidla podnikatelé, kteří vedou účetnictví
 • V případech, ve kterých roční zisk společnosti před zdaněním činí méně než 2 miliony Kč (tak aby výhodnější daňová sazba pokryla náklady na správu offshore společnosti v zemích, se kterou má ČR smlouvu o zamezení dvojího zdanění)

Založení offshore společnosti

Před zahájením procesu založení offshore společnosti doporučujeme úvodní odbornou konzultaci za účelem analýzy konkrétního podnikatelského záměru a výběru vhodného daňového ráje pro založení offshore firmy.Tato konzultace je bezplatná!

Na základě detailního rozboru Vašich podkladů navrhneme vhodný daňový ráj pro založení nové offshore společnosti. Doba založení se pohybuje v závislosti na výběru země sídla od 2 do 4 týdnů.

Po úspěšném procesu založení offshore společnosti navrhneme nejvhodnější systém jejího podnikatelského propojení s Vaší současnou firmou a vytvoříme i k tomu určenou holdingovou či jinou strukturu, pokud je to žádoucí.

Nejvíce oblíbenou strukturou je zahraniční offshore společnost jako jediný společník české obchodní společnosti, ale i další struktury jsou možné a existuje jich v závislosti na daných potřebách celá řada.

Založení offshore společnosti zahrnuje následující služby:

 • Přípravu a vypracování dokumentů potřebných pro založení společnosti v dané zemi
 • Legalizace a ověření veškerých podpisů a dokumentů zakladatele
 • Zajištění nomine statutárních zástupců / akcionářů společnosti v dané zemi
 • Zajištění sídla a obchodní adresy v dané zemi včetně poštovních služeb
 • Otevření bankovního účtu u vhodného bankovního ústavu
 • Překladatelské a tlumočnické služby poskytované autorizovanými překladateli a tlumočníky

Daňové ráje

Daňovým rájem je zejména taková země, kde je jednak nižší stupeň daňového zatížení daňových poplatníků a jednak vyšší stupeň ochrany soukromí a osobních údajů podnikající osob.

 • Seychely - mezi nejvyužívanější offshore společnosti. Seychelská republika patří mezi tradiční daňové ráje.
 • Belize - poměrně nový a tedy i méně známý daňový ráj. Oproti jiným daňovým rájům nabízí ještě o něco vyšší stupeň anonymity vlastnictví.
 • Svatý Vincent a Grenadiny - malý ostrov v Karibské oblasti, jako daňový ráj se využívá zejména díky kvalitním offshore bankovním službám.
 • Panama - daňový ráj, který se využívá zejména pro registraci lodí a plavidel.
 • Britské Panenské Ostrovy - velmi známý daňový ráj, který ale v současné době již nedokáže zajistit příliš velkou anonymitu.
 • USA - velmi nenápadnou offshore zemí, která dokáže zajistit jistou míru anonymity a využívá se zejména pro holdingové účely.
 • Kypr - nejvyužívanější evropský offshorový stát, jelikož umožňuje velmi významnou daňovou optimalizaci a velmi výhodné daňové podmínky.
 • Velká Británie - je k offshore zemím řazena spíše z důvodu jednoduchosti založení místní společnosti a pro využití bývalých kolonií.


Chcete více informací na téma offshore společnosti? Čtěte na Valian.cz


Sídlo firmy v Praze

Sídlo společnosti je základní podmínka pro zápis firmy do obchodního rejstříku. Bez sídla nemůže žádný podnikatel zahájit provoz své firmy.

picture1 Číst více

Reade made společnosti

Ready made společnost je nová hotová firma na prodej. Je to společnost, která byla založena výhradně za účelem jejího převedení na koncového klienta.

picture1 Číst více

Offshore společnosti

Offshore společnost je zahraniční společnost se sídlem v zemi - tzv. daňovém ráji, kde je výrazně nižší daňový systém. Zemí, která je označovaná jako daňový ráj je Seychelská republika.

picture1 Číst více

Zajímavosti

Informace o ready made společnostech

Co znamená ready made společnost? Je to obchodním soudem registrovaná společnost, která byla založena pouze za účelem prodeje novému podnikateli. Hlavním důvodem existence a vzniku tzv. ready made společností je zejména faktická potřeba začínajícího podnikatele odstartovat své podnikání rychle, pod novou firmou a bez zbytečné finanční zátěže v podobě splacení základního kapitálu. Naše ready made společnosti, které nabízíme klientům, nikdy nevyvíjely žádnou obchodní činnost, jsou zapsány v obchodním rejstříku, mají své IČO, mají nulovou ekonomickou a účetní historii a tím pádem také 100% garanci bezdlužnosti. Prodej ready made společností tak nabízí zajímavou alternativu k založení společnosti ať již prostřednictvím specializované firmy či vlastními silami. Rozhodující výhodou ready made společností - společnosti na prodej, oproti klasickému zakládání nové společnosti, která činí tuto službu tolik populární, je rychlost a dostupnost koupě firmy. Prodej ready made společnosti je nejvyužívanější způsob pořízení firmy v ČR.